Tromsø Kringkaster

Tromsø kringkaster 1936-1991

Tromsø kringkaster ble satt i drift på Langnes i 1936. I 55 år ble sendinger kringkastet til nær og fjern. Fiskere hørte radioen helt fra Svalbard og Øst-Grønland. Sendingene gikk på langbølge med sendereffekt på 10 kW. Her sto det opprinnelig to master på 120 meter. I dag ser du en seksjon på 16 meter som er bevart. Senderen ble bombet i april 1940, men tyskerne klarte ikke å ødelegge den. Dette var den siste frie senderen som var i drift i Norge fram til 7. juni 1940, da tyskerne tok kommandoen over senderen og telegrafistene som jobbet her. Tromsø kringkaster inngår i Telenor Kulturarv sine bygninger og installasjoner. I bygget kan du se nærmere på senderen, og mange andre historiske gjenstander fra norsk telehistorie.

Her kan du se filmen fra Tromsø Kringkaster

https://www.youtube.com/watch?v=5z2Kj1Zyp9M