Tur til Finnøy 30 mai 2016

Vandring i bedehusland: Dette er en kulturhistorisk reise på Finnøy.

Tilleggsopplysning  lagt ut 24.05.2016 ad busstur til Finnøy mandag 30 mai 2016.
Bussen går fra Stavanger busstasjon (ved Jernbanestasjonen) kl.08:30. Bussen er merket med Finnøy Buss. De som skal plukkes opp langs E39 på vei til Finnøy må ha avtalt dette på forhånd med Berit Kopren tlf. 91383581 eller Jonas Åsland tlf. 90967843.
Vær ute i god tid.
————————————————————————————————————————
Tilleggsopplysninger redigert 05.05.2016
Påmeldingsfrist for deltagelse på tur til Finnøy er 13 mai til Jonas Åsland tlf. 90967843. En hel del har meldt seg på allerede.
De som har meldt seg på turen til Finnøy kan forhåndsbetale turen ved å girere beløpet til Telepensjonistenes Forening Stavanger, kontonr: 3201.55.26776. Husk å merke giroen med hvem betalingen gjelder for. Vi vil komme tilbake med tidspunkt for avreise fra Jernbanestasjonen i Stavanger. På vei til Mostavika hvor vi skal plukke opp de som kommer fra «Haugalandet», kan det plukkes opp personer ved Bårdsen Gartneri ved E39 hvor det er anledning å parkere bilen. (Etter Byhaugtunnelen og rundkjøring på E39, får du busslomme på høyre hånd. Parkering på motsatt side). Må avtales på forhånd.
Ytterligere informasjon kan dere få ved å kontakte Berit Kopren på tlf.91383581 eller Jonas Åsland på tlf.90967843.
 ——————————————————————————————————————————————————————————
Det blir tur til Finnøy 30 mai 2016 sammen med Haugesund. Pris og avreisetidspunkt og øvrigt program vil vi komme tilbake med når dette er fastlagt. Det som er klart er at det blir buss fra Stavanger. Bussen kjører ut til Mortavika og plukker opp de som kommer fra Haugalandet. Turen går så videre til Finnøy. Vi får oppleve møte med kirke og bedehuskulturen, servert med varme, humor og kunnskap.
De som ønsker mer informasjon om den kulturhistoriske reise kan klikke seg inn på nedenfor viste internettadress.

http://www.ryfylkelivsgnist.no/images/Vandring_i_bedehusland.pdf