Ukraina

Vår gave til Ukraina

Medlemsmøte 03.03.2022, vedtok etter forslag fra medlemmene at pengene som kom inn på dagens utlodning i sin helhet skulle sendes Røde kors Ukrainahjelpen.

 

Det kom inn hele kr. 4500,–.