Underlag til digitalt årsmøte i februar 2021 er nå sendt ut

Underlag til digitalt årsmøte i februar 2021 er nå sendt ut

Da er underlag til digitalt årsmøte sendt ut til medlemmene.

Følgende er utsendt på e-post eller postlagt:

– innkalling til årsmøtet 2021
– årsberetning 2020
– regnskap 2020
– status beholdninger 2020
– revisorerklæring 2020
– forslag budsjett 2021
– forslag styre 2021

Frist for evt. tilbakemelding er 10. februar 2021.
Tilbakemeldinger kan gis til Knut Fuglseth, e-post chfugls@online.no.