Utsetjing av årsmøtet 8. februar

Grunna smittestoda og smitteverntiltaka vert årsmøtet som var tillyst til 8. februar utsett.

Styret satsar på at tilhøva vert betre etter kvart, slik at vi kan halda årsmøtet tysdag 8. mars under meir vanlege forhold.
Styret vil koma att med orientering om saka seinare.

Helsing
Telepensjonistene Bergen og Hordaland
Styret