Vår/sommertur 25./26. juni 2019

Tur til Hamn i Senja

HARSTAD  OG  OMEGN TELEPENSJONISTFORENING 

Inviterer til vår/sommertur m/overnatting til Hamn i Senja 25 – 26 juni 2019 

Tirsdag 25. juni 2019: Avreise fra Sama Aktivitetssenter kl 0900 

Vi kjører med Igeland Buss til Hamn, og tar en tur til Gryllefjord. 

Vi stopper på Finnsnes på retur.

På hjemtur tar vi middag på Lapphaugen. 

Prisen dekker overnatting med frokost + 1 lunsj + 2 middager. 

Den enkelte må betale eventuell drikke til maten. 

Foreningen sponser kr. 500,00 

Pris pr. medlem             kr. 2500,00

Pris pr. ikkemedlem     »  3000,00

Tillegg for enkeltrom    kr  300,00

 

Bindende på melding innen 11. april med beskjed om enkelt eller dobbeltrom til: 

Hanna                 97100608

Gerd                    91140336

Elisabeth             95770128 

Ta gjerne med venner og/eller bekjente. 

Som tidligere samarbeider vi med Posten for å få nok mange påmeldte. 

Vel møtt
Hilsen styret