Vår-/sommertur til Averøya

Vår-/sommertur til Averøya

Medlemstur til Averøy og Kvernes

Onsdag 24. mai hadde vi en veldig fin tur til Kvernes flotte, gamle stavkirke. 21 telepensjonister fra Kristiansund og Nordmøre var på tur.  Ved ankomst til Kvernes, ble vi mottatt av Else Marie Bae, som er guide i stavkirka.  Etter først å ha vært en tur innom den nyeste kirka, dro vi i  samlet tropp videre til stavkirka. Vi fikk en veldig fin omvisning av Else Marie etter at vi først fikk lytte til nydelig sang av Tone Leithaug. Kvernes stavkirke er en av landets yngste stavkirker, bygd ca. år 1300. Det stavbygde hovedskipet er 16 x 7,5 meter, med et laftet kor på 7 x 7,5 meter. Utvendig står «skorder» som støtter langveggene. Kirka har vært gjennom flere reparasjoner og ombygginger. I 1633 ble det stavbygde koret revet, og nytt kor ble laftet opp i hele kirkens bredde. Nytt dåpskor ble bygd mot vest, vinduer satt inn, og koret ble dekorert med veggmalerier med motiver fra Bibelen. Tiåret etter ble skip og dåpskor dekorert med akantusranker. Sogneprest (og sagbrukseier) Hr. Anders Eriksen (1603 – 1662) bekostet disse arbeidene selv. Kongen solgte kirken i 1725, og den var privat eid fram til 1872, da sognet kjøpte den. Ny kirke ble bygde like ved i 1893. Like før stavkirka skulle bli revet i 1896, ble den solgt til Fortidsminneforeningen.

Etter omvisning i kirken, gikk turen videre til Kårvåg via bl.a. Kornstad.  Vi tok en tur over Atlanterhavsveien og de som ønsket det, gikk rundt på «svevestiene». Deretter dro vi videre til koselige Bjartmars kro, der vi fikk servert nydelig fiskesuppe med tilbehør, samt dessert og kaffe. Vi var så heldig å ha med oss Daniel Ødegård, som for tiden skriver bok om Jappe Ippes, klippfiskpioneeren fra Nederland som kom til Tustna og etablerte seg på 1600-tallet.  Veldig interessant og et flott innslag!  Gode og mette returnerte vi etterhvert tilbake til Kristiansund etter en god og opplevelsesrik dag.

Åse

 

krn-stavkirka krn-utenforstavkirka krn-utsikt2 krn-utsikt-bru krn-studerermalteansikter krn-inneikirka krn-brartmar1 krn-bjartmar2 krn-bjartmar