Våren 2019

Våren 2019

Møtedager

Solen har snudd og vi kan se frem til lysere tider.

Vi kan også se frem til interessante møtedager utover våren.

Onsdad 23 januar:  Årsmøte. Vi får besøk av historiker og forteller Jostein Andreassen. Temaet er: Morsomme ballastblomster.

Onsdag 20 februar; Reidar Daland fra Trafikkopplæring blir med oss denne kvelden.

Onsdag 20 mars; Rune Langbraathen fra Brannvesenet, orienterer om brannforebyggene arbeid.

Onsdag 24 april: Vårmøte blir utflukt til Porsmyr Bygdetun i Greipstad. Guiding v/Berit Mølland. Bevertning i fjøset.

 

Dette er et lite utdrag fra meldingen sendt ut av styrets sekretær 040119.

Red.