Vårens arrangementer avlyst

Styret melder i dag at alle planlagte arrangementer for Stavanger Telepensjonistforening i vår er avlyst

På grunn av den pågående epidemien / pandemien med Covid-19 avlyses planlagte arrangement for Stavanger Telepensjonisforening våren 2020.
Det vi i praksis si medlemsmøtet 27. april og Sommerturen 8. juni.

Styret håper det står bra til med alle og ber dere ta godt vare på dere selv.

Det kommer ny informasjon når vi kan gjenoppta normal virksomhet.

Ha en god sommer