Vårens moter på medlemsmøte onsdag 25. april 2018

Vårens moter på medlemsmøte onsdag 25. april 2018

37 medlemmer fylte opp lokalet i dag for å se vårens moter. Lise Nilsen hadde, som vanlig, valgt ut klærne med omhu. Motevisningen har medlemmene sett frem til og dagens modeller trives i sin rolle.

Leder Henning Torsby ønsket alle hjertelig velkommen og spesielt til Lise Nilsen som skal være konferansier fr vårens moter. Han synes det var svært gledelig at så mange var kommet til dagens møte.

 

Vårens moter er preget av mye farger både for kvinner og menn. Under kommer et utvalg av krasjonene som ble vist frem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leder takket Lise for at hun stiller opp for oss 2 ganger i året og modellene setter pris på at kreasjonen er tatt ut med omhu for at de skal passe den enkelte modell.

Lise fikk en velfortjent applaus som takk for dagens flotte underholdning.

 

 

 

Vår faste gjeng sørget for at trekningen ble gjennomført og med mange fornøyde vinnere.

 

 

 

Leder fortalte litt fra Telepensjonistenes Ledersamling tidligere i april. På ledersamlingen var det stor fokus på velferdsteknologi som kan hjelpe oss. Tone By / Pensjonistforbundet hadde et foredrag om velferdsteknologi. Kommunen har ansvar for å ha tilbud på hjelpemidler. Myndighetene har fokus på at vi skal bo hjemme så lenge som mulig. Da er kommunene også positive til å være med å legge forholdene til rette for det.

Tone By oppfordret oss til å utarbeide en Viljeserklæring. En viljeserklæring er ikke juridisk bindende, og har heller ingen formkrav. Du kan derfor på egen hånd nedfelle en erklæring om hvordan du ønsker at omsorgen for deg skal ivaretas når du ikke selv er i stand til å ivareta den.

Telepensjonistene innfører et nytt og felles medlemsregister. Det vil gi bedre oversikt enn tidligere.

Sommerturen er onsdag 6. juni med kurs for Koster. Start kl. 0800 fra Drammen bussterminal. Brev er sendt ut og påmeldingsfristen er 23. mai. Meld dere på til sekretær Eli Nilsen på tlf. 959 43 740 eller epost: el-ni4@online.no

Leder takket for fremmøte og ønsket å se alle på sommerturen.