Vårtur til Vestfold

Invitasjon til medlemstur mandag 23. mai 2022. Pris pr. medlem er kr. 800.-. Påmelding innen 18. april 2022 til tlf . 95753295, Liv Kari Pettersen. Betaling innen 14. mai 2022 til kto: 0530.38.69427.

Vårtur Vestfold