Vedtekter for Telepensjonistene Telemark

Her finnes gjeldende vedtekter for telepensjonistene Telemark

Vedtektene for telepensjonistene Telemark kan lastes ned ved å klikke på lenken nedenfor. Dokumentet er lagret i pdf format

Tel-vedtekter 2016