Vedtekter for lokalforeningene

Landsmøtet i Telepensjonistenes Landsforbund har vedtatt en mal for lokalforeningenes vedtekter.

Vedtektene er skrevet i MS word og kan lastes ned ved å klikke på lenken nedenfor

TPL-Mal lokalforeningenes vedtekter