Vedtekter for Telepensjonistene Gjøvik

Årsmøtet 2016 har vedtatt nye vedtekter

På årsmøtet 8. februar 2016 ble det vedtatt nye vedtekter for Telepensjonistene Gjøvik. Vedtektene bygger på malen som ble vedtatt i Landsmøte 2015. Vedtektene som fra nå av gjelder for foreningen kan lastes ned ved å klikke på lenken nedenfor:

GJV-Vedtekter vedtatt for TP Gjøvik 2016