Vedtekter for Telepensjonistenes Landsforbund – vedtatt av Landsmøtet 2015

Vedtekter for Telepensjonistenes Landsforbund – vedtatt av Landsmøtet 2015

Vedtektene for Telepensjonistenes Landsforbund ble vedtatt av Landsmøtet 27-28.5.2015.

Vedtektene, som er skrevet som et dokument i MS Word, kan lastes ned ved å klikke HER