Vedtekter

TPL-clipart-møteklubbeLandsmøtet har vedtatt vedtektene som skal gjelde for Telepensjonistens Landsforbund.

Vedtektene er lagret på pdf format og kan lastes ned ved å klikke på lenken nedenfor:

Vedtekter Telepensjonistenes Landsforbund