Velferdsteknologi

Torsdag 19. april kl. 1000 - 1300 var Telepensjonistene i Kristiansund invitert til åpen dag om velferdsteknologi i Caroline kinosenter. Dette var i regi av Helseinnovasjonssentret.

Kirsten og Åse møtte fra Telepensjonistene, samt Ingeborg som møtte både fra Telepensjonistene  og som eldreråd.

Foredrag av  Kåre Hagen, leder for senter for velferds- og arbeidslivsforskning. Han er en ettertraktet foredragsholder innen helse- og velferdsteknologi. På teknologifronten kommer det masse duppeditter og tjenester som kan være et supplement til dagens og fremtidens eldreomsorg, da vi ikke. Mange og ukjente muligheter åpner seg ved innføring av 5G-nettet.
I pausen fikk vi demonstrert mye av det nye utstyret som allerede er på markedet. Spennende!