Hyggelig Julemøte avholdt 23. november.

Julemøtet 23. november ble tradisjonen tro avholdt på Havnaberg. Det var 59 frammøtte. Deriblant 5 potensielle  nye medlemmer . Det ble en gledelig positiv respons på vår invitasjon til ”ferske” teleseniorer/telepensjonister. I tillegg stor oppslutning fra medlemmene. (Egentlig var vi 70 påmeldte men sykdom resulterte i en del forfall).

Leder ønsket velkommen og formidlet aktuell informasjon. Programmet for dagen var etter tradisjonelt mønster;

En vakker parafrase over ”Glade Jul” spilt av Vigdis Løland Ingvaldsen

Stemningsfull formidling av julebetraktninger ”Tenn lys” ved Eldbjørg og med Vigdis ved pianoet, Julesanger med Vigleik ved trekkspillet og anlegget

Sigmund Hansen var kveldens kåsør. Han formidlet historier fra sin oppvekst i Røyksund med levende bilder av hvordan det var å vokse opp i ei lita bygd, ikke langt fra ”byen”, men allikevel med helt andre kommunikasjonsmidler enn de vi har i dag. Han avsluttet med i flott fortelling om når han og bestefaren var ute og fisket julemiddagen, det ble ”nytrekt” torsk.  Sigmund har en egen evne til å formidle slike historier, og han satte virkelig forsamlingen i god stemning.

Smørbrød, kaker, vin, mineralvann og kaffe som så ut til å falle i god smak.                                                                                                                                                                                                                Underveis utdeling av oppmerksomheter til kveldens aktører og til kaffekomiteen (Karin og Jannik) for vel utført arbeid gjennom hele året.Etter maten var det som i fjor musikalsk innslag ved Vigleik Voll. Han trakterte trekkspillet og hadde et eget opplegg med tekst på storskjerm. Folket sang med og stemningen var god.                                                                                                              Deretter loddsalg  og trekning av mange populære gevinster. Trekningen ordnet Vigleik med. Det ble litt ekstra show,  og med tall på storskjerm var det ingen i tvil om vinnernumrene.                        Til avslutning spilte Vigdis en stemningsfull parafrase over ”Deilig er jorden”, og forsamlingen var med og sang på slutten av musikkstykket. Det ble en fin avslutning!

Det ble gitt gode tilbakemeldinger på møtet både mht. til programmet og at det var god anledning til gode samtaler med ”gamle” kolleger.

IMG_2399 IMG_2400