Vellykket sommeravslutning på Domkirkeodden 11. juni

Vellykket sommeravslutning på Domkirkeodden 11. juni

Sommeravslutningen var denne gangen på Domkirkeodden 11. juni. Les mer om dagen og innholdet ved å klikke på "les mer" nedenfor.

Sommeravslutningen var et samarbeid mellom lokalforeningene i Hamar, Gjøvik og Lillehammer.

Programmet, som startet kl 1200 på Domkirkeodden i Hamar, startet med en omvisning i museet som er bygget opp rundt Hamardomen.
BorggrdenHer er vi samlet i Borggården for informasjon om utgravningene og anlegget i sin helhet.

Domkirken Etter omvisningen på museet samlet vi oss i glasshuset som er bygget rundt ruinene av den opprinnelige domkirken. Her fikk vi høre litt mer om historien rundt domkirken og fikk blant annet høre gregoriansk sang og mer kjente viser av Prøysens rike repertoar.

Gregoriansk sang er for øvrig en enstemmig liturgisk sang uten harmonier. Sangformen er oppkalt etter pave Gregor I den store som neppe innførte sangformen slik vi kjenner den i dag, men la både det liturgiske og musikalske grunnlaget for denne.

Hamarstuarestaurant Etter omvisningen samlet vi oss på Hamarstua restaurant hvor vi fikk servert en varm lunsjtallerken, dessert og kaffe.  Vera Furulund, som er leder av telepensjonistene Hamar, ledet forsmalingen gjennom en hyggelig stund.