Verv et medlem

Det nye styret jobber aktivt for å skaffe flere medlemmer til telepensjonistene i Gjøvik. Men du kan også gjøre en jobb: Du kjenner sikkert en eller flere tidligere kolleger som nå er blitt pensjonister. TA KONTAKT OG HJELP STYRET MED Å SKAFFE FLERE MEDLEMMER.

Vi trenger flere dersom foreningen skal bestå i årene som kommer!