Vervekampanjen starter

Alle medlemmene er invitert til å delta i vervekampanjen som starter i dag

Nå som landet er åpnet etter pandemien, ønsker landsstyret å benytte anledningen til å lansere en vervekampanje for å øke medlemstallet vårt. Kampanjen starter 15. oktober og varer frem til 5. mai 2022.

Alle medlemmer som har registrert epostadresse ble i en epost invitert i å delta i kampanjen, og vi håper så mange som mulig vil delta.

Vervebrosjyrer
Den beste måten å verve på er å snakke med tidligere kollegaer fra Telenor og selskaper som er skilt ut fra Telenor. Som hjelp i vervingen har vi imidlertid laget en vervebrosjyre i to formater, en papirbrosjyre i A5-format og en digital versjon i A4-format.

Papirbrosjyren er ment for å legges ut der potensielle medlemmer vanker, for eksempel på treningssentre, kontorer og «strategiske» steder. Alle lokalforeningene har fått 50 eksemplarer, og vi ber lokalforeningene følge opp kampanjen og informere om den på medlemsmøtene. Brosjyrene tas med i møtene og spres til medlemmer som kan legge dem ut på egnede steder. Vi har flere brosjyrer på lager for å supplere ved behov.

Den digitale versjonen kan sendes f.eks. med e-post til tidligere kollegaer som ikke allerede er medlemmer.  Denne var vedlagt eposten som gikk til alle medlemmene. Du kan se brosjyren ved å klikke her.

Vervepremier
For å stimulere til verveaktivitet har vi satt opp vervepremier:

  • Alle som verver minst 3 medlemmer i løpet av kampanjeperioden får et gavekort på 300 kr.
  • Hovedpremien er en Ipad som går til den som verver flest medlemmer i løpet av verveperioden. Er det flere som står med samme antall, blir det foretatt en trekning. Vinner av hovedpremien blir kunngjort på lederkonferansen i mai 2022.

Innmelding
Et innmeldingsskjema ligger på nettsidene under menyvalget Bli medlem.  Skjemaet sendes direkte fra nettsidene.  På skjemaet er det et eget felt (nederst på skjemaet) hvor den som melder seg inn kan oppgi hvem han eller hun er vervet av. Husk å oppfordre den du verver til å oppgi ditt navn på skjemaet. Innmeldingsskjemaet sendes fra nettsidene

I dag, 15. oktober, starter vervekampanjen, og vi oppfordrer dere alle til å gjøre en innsats for å øke antall Telepensjonister frem til 5. mai 2022.

Lykke til!