Veteraner.

Veteraner.

To veteraner som nå skal markere avdelingens 30 års jbileum.

Jon kroken og Jon Flusund er to veteraner bland medlemmene som nå skal markere 30 årsjubileet.

Begge har mange års medlemskap. Jon  Kroken har også vært både leder og nestleder mange år.

Telepensjonistene 001.jpg

Jon Kroken og Jon Flusund fotografert på årsmøtet 2008.