Vil du vite mer om Telepensjonistene Harstad og omegn?

Vil du vite mer om Telepensjonistene Harstad og omegn?

Er du tidligere teleansatt eller har jobbet i en Telenor-relatert organisasjon er du hjertelig velkommen som medlem. Ta kontakt med noen i styret på telefon eller epost.

Harstad ligger helt sør i Troms fylke – ikke langt fra grensen til Nordland fylke.
Innbyggertall ca. 25000.

Foreningen har pr. desember 2017: 56 medlemmer.
Noen har falt fra de siste årene, men i løpet av 2016 er 6 nye medlemmer kommet til, og det synes vi er fint. Dette skyldes i stor grad aktivt arbeid fra styrets side.
De fleste av våre medlemmer er bosatt i Harstad kommune, men vi har også medlemmer i Lødingen, Skånland og Salangen kommuner (tidl Harstad tlo.).

Møter
Det holdes styremøter ved behov, og vi er heldige som får låne rom på Sama aktivitetssenter.
Medlemsmøtene er delt i to kategorier:
a) Årsmøte, «høstmøte» og julebord.
b) Uformelle møter andre onsdag i hver måned (unntatt sommer og desember).
Den som har lyst og anledning kommer til sosialt samvær og evt. informasjon om aktuelle saker og annet.

På høstmøtene innbyr vi en gjest som presenterer/tar opp et tema som vi blir enige om.
Det varierer fra «Arctic Race», til «Vikingetida på Bjarkøy/Trondenes, aktuelt fra fysioterapeut etc.

Det tas referater fra alle møter unntatt de uformelle.

Turer
Vi har i hovedsak tatt sikte på to turer i året (vår og høst).
Da det til tider kan være vanskelig å få nok påmeldinger til turene, har vi det siste året gått sammen med andre pensjonistforeninger i Harstad. Det har resultert i en flott dagstur til Salangsverket i vår sammen med Hålogaland Kraft pensj., og en to-dagers «opplevelsestur» sammen med Postpensj. til Hamarøy, Steigen, Ingelsøy.
Vi tar sikte på liknende arrangement framover.