Virtuell Helseavdeling

Nytt og spennende prosjekt i Bodø kommune. Eldrerådet involveres.

Etter innleggelse og behandling på sykehus blir det foretatt en vurdering om det aktuelt med et opphold på rehabiliteringsinstitusjon eller korttidsplass.
«I Bodø kommune er det tatt initiativ til utrede og igangsette en ordning med Virtuell helseavdeling. Dette er en avdeling som består av lege, sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut. I tillegg vil det knyttes faglige ressurser til avdelingen ut fra de behov brukeren har.
Målsetningen er å etablere en god og trygg oppfølging i eget hjem.»

Denne infofolderen gir bakgrunnsinfo om prosjektet (klikk på bildet)

Halden kommune er også i gang. Se video nedenfor.