Aktiviteter 2016

Aktiviteter-reiser 2016

Aktiviteter for 2016:

Vi har medlemsmøte andre onsdag hver måned og styremøte når det er aktuelle saker å ta opp.

Turer:

Vårtur skal gå til Jøa med sightseeing, middag , kaffe , hyggelig!

Høstturen vil gå på restaurantbesøk og deretter besøk i teater for å se en teateroppsetting.

Juleavslutning vil vi komme tilbake til, kanskje blir det som siste år, et julebord på restaurant.

 

Foreningen hadde pr. 31.12.2015 i alt 29 medlemmer. Av disse er 3 æresmedlemmer pga. alder og 2 er nye medlemmer som er kommet til siste året.