Telepensjonisten er medlemsbladet for Telepensjonistenes Landsforbund. Bladet kommer normalt ut med 4 nummer i året og sendes ut til alle medlemmene som ønsker bladet i posten.

Bladet kan også leses elektronisk. Les siste utgave ved å klikke her.

Telepensjonisten har en lang historie som du kan lese om ved å klikke på vedleggsknappen under.

Alle årganger av Telepensjonisten er tilgjengelig på nett. For årgangene før 1995 er det dessverre noen huller, men ellers er alle utgivelsene med. Gå til lenkene under for å lese tidligere utgaver.

xxx