Denne siden er ment for de webansvarlige i lokalforeningene og vil inneholde generelle veiledninger og annet stoff av interesse for de lokale webansvarlige.

Det anbefales også å gå til facebookgruppa Telepensjonistene hjemmeside hvor du kan stille spørsmål og få tips om hvordan du bruker og oppdaterer hjemmesiden lokalt.

Klikk på vedleggene under for å åpne de veiledningene som foreligger pr. nå. Der ligger også en veiledning for arkivmodulen.

Innholdet på de gamle nettsidene kan hentes ved å klikke her. Kontrollpanelet i WordPress nås ved å klikke her. (Brukernavn og passord i WordPress er som før.) Overføring av informasjon må være avsluttet innen midten av mai.