Om utbetaling av pensjoner

Om utbetaling av pensjoner

På facebookgruppa Telepensjonistenes Landsforbund har det gått en diskusjon om utbetaling av pensjoner over kortere tid. Vi har sett litt nærmere på denne saken.

Les mer
Kongens gate 21 (del 3)

Kongens gate 21 (del 3)

På internett finnes det utrolig mye stoff om Telegrafbygningen i Oslo, og vi har samlet en del av dette stoffet i denne artikkelen. Telegrafbygningen samlet en rekke av Telegrafverkets folk under ett og samme tak da den endelig stod ferdig i 1924. Da bygget suksessivt ble tatt i bruk, flyttet nærmere ett tusen mennesker fra 19 avdelinger inn i Kongens gate 21, til det som var Norges tredje største bygning. Pressen var full av begeistring over bygningen.

Les mer
Kongens gate 21 (del 2)

Kongens gate 21 (del 2)

Det nye Telegrafbygget i Kongens gate hadde et langt svangerskap og trang fødsel, og hadde kanskje ikke blitt noe av om det ikke var for Telegrafdirektør Rasmussens utrettelige innsats. Dette er beskrevet i Bestorps bok - "OSLO-TELEFONEN 1880 - 1985". Vi gjengir her hele denne artikkelen som bærer navnet "Kongens gate 21".

Les mer
Kongens gate 21 (del 1)

Kongens gate 21 (del 1)

Visste du at dette var "Telekvartalet" før Telegrafbygningen ble satt opp? Bildet viser den såkalte Mariboegården (med adresse Prinsens gate 20) som ble satt opp på 1800-tallet av en av Christianias storkarer som tragisk endte sine dager på sinnssykeanstalt. Gaten ned til venstre er Prinsens gate, og kjøreporten her ligger omtrent der publikumsinngangen i Telegrafbygningen i dag ligger. Gården var i sin tid Christianias høyeste bygning med hele 3 etasjer, og fungerte i en lang periode som hovedbygning for Universitetet. Matematikeren Niels Henrik Abel var en av studentene som bodde på hybel i toppetasjen her.

Les mer