Årsmøte 11 februar 2015

Årsmøte

Telepensjonistene Larvik

Årsmøte 11. februar 2015

Protokoll

Tilstede:

Eva Haakenrud, Lillan Kristiansen, Ragnhild Grøtterød, Per Arne Grøtterød, Tor Evensen, Ragnhild Arntzen, Oddvar Olafsen, Brith Aronsen, Berit Olafsen, Else Bjerke, Ragnhild Sjølyst, Hanne Sørensen, Asbjørg Holt Samuelsen.

Åpningved leder Berit Olafsen

Sak 1 Godkjenning av innkallingen.

Vedtak:Godkjent

Sak 2 Valg av møteleder og referent.

Vedtak: Berit Olafsen ble valgt til møteleder og Asbjørg Holt Samuelsen til referent. Til å underskrive protokollen: Brith Aronsen og Ragnhild Grøtterød.

Sak 3 Årsberetning 2014.

Vedtak: Årsberetning godkjent.  Protokolltilførsel: Per  M. Elshaug deltok på lederkonferansen i tillegg til Berit Olafsen.

Sak 4 Regnskap.

Vedtak:  Regnskapet for 2014 godkjent.

Sak 5 Valg

Følgende er på valg: Nestleder Per Michael Elshaug

Sekretær Asbjørg Holt Samuelsen

Styremedlem Else Bjerke

Revisorer: Eva Evensen og Ragnhild Grøtterød

Valgkomite: Edith Storm og Ragnhild Sjølyst

Valgkomiteens forslag:

Nestleder: Per Michael Elshaug

Sekretær: Asbjørg Holt Samuelsen

Vararepresentant: Else Bjerke

Revisorer: Eva Evensen og Ragnhild Grøtterød

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Styret får da denne sammensetning:

Leder: Berit Olafsen

Nestleder: Per Michael Elshaug

Kasserer: Ragnhild Arntzen

Sekretær: Asbjørg Holt Samuelsen

 

Styremedlem: Kjell Reisz

Vararepresentant: Else Bjerke

Revisorer: Eva Evensen og Ragnhild Grøtterød.

 

Til valgkomite ble oppnevnt: Ragnhild Sjølyst og Edith Storm

 

 

Larvik 11. februar 2015

 

 

 

Brith Aronsen                                                Ragnhild Grøtterød