Årsmøte 2014

Berit leder og åpner årsmøtet.

Telepensjonistene Larvik

Årsmøte 5. februar 2014

Referat

Leder kunne ønske 19 medlemmer velkommen til årsmøtet.

Spesielt velkommen til leder av landsstyret, Anni Milward,  som var gjest hos oss denne dagen.

Det var ikke meldt inn saker til behandling.

Sak 1 Godkjenning av innkallingen.

Vedtak:  Innkallingen godkjent.

Sak 2 Valg av møteleder og referent.

Vedtak: Berit Olafsen ble valgt til møteleder og Asbjørg Holt Samuelsen til referent.

Sak 3 Årsberetning.

Vedtak: Årsberetning godkjent.

Sak 4 Regnskap.

Vedtak:  Regnskapet for 2013 godkjent.

Sak 5 Valg

Følgende er på valg: Leder Berit Olafsen

Kasserer: Ragnhild Arntzen

Styremedlem: Asbjørg Holt Samuelsen

Vararepresentant: Else Bjerke

I denne perioden har vi ikke hatt valgt sekretær.

Revisorer: Eva Evensen og Ragnhild Grøtterød

Valgkomite: Bjørg Nilsen og Ragnhild Sjølyst

Valgkomiteens forslag:

Leder: Berit Olafsen

Kasserer: Ragnhild Arntzen

Sekretær: Asbjørg Holt Samuelsen

Styremedlem: Kjell Reisz

Vararepresentant: Else Bjerke

Revisorer: Eva Evensen og Ragnhild Grøtterød

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Styret får da denne sammensetning:

Leder: Berit Olafsen

Nestleder: Per Michael Elshaug

Kasserer: Ragnhild Arntzen

Sekretær: Asbjørg Holt Samuelsen

 

Styremedlem: Kjell Reisz

Vararepresentant: Else Bjerke

Revisorer: Eva Evensen

                   Ragnhild Grøtterød

Til valgkomite ble oppnevnt: Ragnhild Sjølyst og Edith Storm

Til å underskrive protokollen: Ragnhild Arntzen og Asbjørg Holt Samuelsen

Etter årsmøtet:

Anne Milward  orienterte om pensjonsutviklingen og svarte på spørsmål medlemmene,

Berit Olafsen takket for det gode frammøtet og ønsket velkommen til medlemsmøte 12. mars.

 

Larvik 5. februar 2014

 

 

 

Ragnhild Arntzen                                                                  Asbjørg Holt Samuelsen