Årsmøte 2019

Innkalling


Avdeling Kristiansund og Nordmøre

 

 

INNKALLING TIL  ÅRSMØTE 23.1.2019. STED:  Kristiansund Sanitetsforening kl. 1300.

Forslag til årsmøtet må sendes skriftlig til styret innen 9.januar på epost til: kon.telepensjonistene@telenor.com, via SMS til 95038648 eller pr. vanlig post til sekretær: Åse Juul Hansen, Bassenggt 11, 6516 Kristiansund

 

Saksliste:

  1. Velkommen
  2. Godkjenning av innkallingen til årsmøte
  3. Valg av ordstyrer
  4. Valg av referent
  5. Valg av 2 til å underskrive protokollen
  6. Årsberetning 2018 v/ Åse
  7. Regnskap 2018 v/ Kirsten
  8. Innkommende forslag
  9. Valg

Styret

 

 

Foreløpige dato for medlemsmøter 1. halvår:

23. januar (årsmøte)
20.  februar
20. mars
17. april
22. mai
12. juni