Årsmøte onsdag 28. januar 2015

34 medlemmer hadde møtt frem til årsmøte i Bragernes menighetshus

Leder Henning Torsby ønsket alle velkommen årsmøte og 39 årsjubileumsmøte. Vi skulle i dag hatt besøk av forbundsleder Anni Milward, men valgte å avlyse reisen til Drammen p.g.a. den varslede togstreik i ettermiddag.

Det var ingen bemerkninger til innkallingen og årsmøte var lovlig satt.

Leder ble valgt til møteleder og Unni Vesthaug til referent.

Leder leste årsberetningen som ble godkjent uten kommentarer. Kasseres Torgeir Johnsen gikk gjennom regnskapet som ble godkjent med en mindre merknad.

Det var ingen innkomne forslag. Leder for valgkomiteen, Bjørg Fjeld-Olsen lav frem forslag til nytt styre, følgende ble valgt med akklamasjon:

Leder: Henning Torsby

Nestleder: Greta Thorstensen

Kasserer /regnskap: Torgeir Johnsen

Sekretær: Eli Nilsen

Styremedlem: Unni Vesthaug – Hjelpekasserer

Styremedlem: Bjørg Fjeld-Olsen

Varamedlem: Vidar Karlberg

Leder takket Greta Thorstensen, Torgeir Johnsen, Unni Vesthaug og Bjørg Fjeld-Olsen for gjenvalg og Marianne Høyem for innsatsen gjennom mange år som medlem av tur- og arrangementskomiteen.

Etter det ordinære årsmøtet orienterte leder om vårt svar til Forbundsstyret på Organisasjonsutvalgets utredning og forslag på organisasjonen, økonomiske utfordringer m. v. som foreningene står ovenfor.

Det ble servert gryterett med rødvin og deretter kaffe og kaker.

Vår faste gjeng sørget for at trekningen ble gjennomført og med mange fornøyde vinnere.

Leder takket for fremmøte og minnet om neste møte onsdag 25. februar kl. 1200 i disse lokalene. Da kommer Elisabeth og Børge Johansen synger og spiller for oss.