ÅRSMØTEPROTOKOLL FRA ÅRSMØTET |12.FEBRUAR 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL FRA ÅRSMØTET |12.FEBRUAR 2015

24 medlemmer deltok på årsmøtet.

Årsmøteprotokoll 2015 for Telepensjonistene Hamar.

Saksliste:

1. Åpning. Valg av møteleder og sekretær.

2. Årsberetning.

3. Regnskap.

4. Medlemsutvikling.

5. Innkomne forslag.

6. Valg.

6.1 Valg av tillitsvalgte.

7. Avslutning av årsmøtet.

7.1 Trekning og utdeling av oppmøtepremie.

7.2 Blomsteroverrekkelser etc.

 

Vera W. Furulund ønsket velkommen. Hun tente et lys og ville vi skulle minnes to av våre medlemmer, Knut Andersen og Marit Flesli med ett minutts stillhet.

 

1. Valg av møteleder og referent.

Kåre Garmager ble valgt til møteleder og Gerd Astrid Stenberg til referent.

 

2. Årsberetning.

Årsberetningen ble lest opp. Ingen kommentarer. Godkjent.

 

3. Regnskap.

Regnskap og budsjett ble delt ut. Regnskapet viser en balanse på kr. 43.485,- med kr. 6.534,- i overskudd. Regnskapet er revidert og funnet i orden av revisorene.

Budsjettet er satt opp med et underskudd på kr. 16.230,-. Det ble oppfordret til å

melde seg inn i vår forening i Grasrotandelen i Norsk Tipping.

Regnskap og Budsjett ble godkjent.

 

4. Medlemsutvikling.

Medlemstallet pr. 31.12.14 var 84 betalende, ett æresmedlem og ett medlem over 100 år.

Det er en nedgang på 8 medlemmer fra forrige år.

 

5. Innkomne forslag.

Styret hadde forslag om å heve kontingenten til kr. 250,- fra og med året 2015.

Godkjent.

 

6. Valg.

 

Leder Vera W. Furulund (Ikke på valg)

Nestleder Arild Gundersen Gjenvelges for 2 år

Sekretær Gerd Astrid Stenberg Gjenvelges for 2 år

Kasserer Dagrun N. Jørdre (Ikke på valg)

 

Styremedlem Randi Vatne Nordvi Ny – 2 år

Styremedlem Torild Svelle (Ikke på valg)

IT-kontakt/Hjemmeside Torild Svelle (Ikke på valg)

Første varamedlem Olav Flesvik Gjenvelges for 2 år

Andre varamedlem Randi Hansen (Ikke på valg)

 

Klubbleder Tynset Grete Seim (Ikke på valg)

 

Arrangementskomite Inger Emilsen (Ikke på valg)

Arild Gundersen (Ikke på valg)

Aud Bekkevold (Ikke på valg)

Varamedlem Anne May Brattrud Andersen Ny – 2 år

 

Revisor Aud Bekkevold (Ikke på valg)

Arnfinn Hongseth (Ikke på valg)

Varamedlem Kristian Slaatsveen (Ikke på valg)

 

Kontakt Telemuseet Kåre Garmager (Ikke på valg)

Varamedlem Arild Gundersen (Ikke på valg)

 

Valgkomite Kåre Garmager 1 år igjen

Marit Kristiansen 2 år igjen

Kirsti Solbakken Ny for 3 år

Varamedlem Anne Lise Sæther (Gjenvalg)

 

Valgkomiteens forslag ble enstemmig godkjent.

 

6.2 Valgkomiteens forslag til Styrehonorar for 2014:

 

Kr. 3.000,- for leder

Kr. 1.500,- for nestleder

Kr. 1.500,- for sekretær

Kr. 1.500,- for kasserer

Kr. 3.000,- disponeres av styret og kan deles på styremedlemmer eller komite-

medlemmer som har brukt mye tid eller hatt ekstra utgifter siste året.

 

Forslaget enstemmig godkjent.

 

 

7. Avslutning av årsmøtet.

7.1 Trekning og utdeling av oppmøtepremie.

 

Anders Bekkevold fikk premien for flest oppmøter på turer og møter.

 

7.2 Blomsteroverrekkelser etc.

 

Det ble delt ut blomster til Inger Emilsen om gikk ut av styret.

Det ble også delt ut vervepremie til Randi Hansen og Vera W. Furulund som

hadde kapret hvert sitt nye medlem.

 

Det var 24 medlemmer som hadde tatt turen til Sælid denne kvelden, vi fikk servert

kaffe, nydelige snitter og god ostekake.

Kvelden ble avsluttet ved 20.30 tiden.

 

 

 

 

Gerd Astrid Stenberg Vera Westlie Furulund

Referent. Leder.