Årsmøteprotokoll

Årsmøteprotokoll

Vi var 14 personer på årsmøtet!

 

Årsmøte 23.1.2013.

 

Årsmøtet ble avholdt på Fanny kafe i Larvik, det var 14 fremmøtte.


Sak 1 Konstitutuering; valg møteleder:Berit Olafsen

    valg referent:Per Michael Elshaug

 

Sak 2 Årsberetning: Godkjent.

 

Sak 3 Godkjenning av regnskap:Godkjent

 

Sak 4  Vedtektene paragraf 5. Endring
           av kontigent fra kr150 – kr 200:Godkjent

  Vedtektene paragraf 6 Årsmøtet
  skal gjennomføres innen 15.02:Godkjent 

 

Valg

Nestleder:Per Michael Elshaug

Varamedlem:Else Bjerke

Valgkomite:Ragnhild Sjølyst og Bjørg Nilsen

Revisorer:Eva Evensen og Ragnhild Grøtterød

Webansvarlig:Per Michael Elshaug

 

Sammensetning etter valg på årsmøtet 23.1.2013:

Leder Berit Olafsen.
Nestleder Per Michael Elshaug.
Kasserer Ragnhild Arntzen.
Styremedlem Asbjørg Samuelsen.
Varamedlem Else Bjerke.
Revisorer Eva Evensen og Ragnhilgd Grøtterød.
Valgkomite Ragnhild Sjølyst og Bjørg Nilsen.
Web ansvarlig Per Michael Elshaug.

 


 

 

Telepensjonistene, Larvik

 

Årsberetning for 2012 ble opplest av Berit Olafsen

 

Årsmøte, for 2011 ble avholdt på Fanny kafe`, Langestrand , 08.02.2012

 

Følgende styre ble valgt:  Leder: Berit Olafsen, inntil videre

                                      Nestleder: Runar Nordrum, 1år

                                      Kassere: Ragnhild Arntzen, 2år

                                      Styremedlem: Asbjørg Samuelsen, 2år

                                      Vararepresentant: Else Bjerke, 1år

Sekretærjobben har gått på omgang, ingen ønsket å påta seg dette vervet.

Valgkomite: Ragnhild Sjølyst og Finn Reiersen, 1år

Revisorer: Eva Evensen og Ragnhild Grøtterød, 1 år

 

Aktiviteter: Medlemsmøte, sammenkomster, turer: 

14.mars, medlemsmøte, Fanny kafe, Langestrand.

Tema: Berit orienterte fra oppholdet på Savalen. Opphold var en rabatert invitasjon til statspensjonistene. Reiseavtalen, tilbud fra Telenor, samt reaksjoner på Statsbudsjettet.

 

11.april, Tur til Stavern. Vandring i Leiren ble veldig kort, på grunn av ufyselig vær. Lunchen ble inntatt på Hotell Wassilioff.

 

09.mai: Sommeravslutning i Bøkeskogen. Med varmelamper og vindvegger gjennomførte vi  lunchen ute.

 

Høstens aktiviteter startet med tur til Oddane fort, 12.09. Halvard Martin Oddane er sentral i vedlikeholdet av fortet. Han gledet oss med omvisning og en fantastisk historie. Fortet er det eneste som er intakt etter krigen. Fam. Oddane har bodd der i fire genrasjoner. Oddane er oppsynsmann og fikk i 1968 en leieavtale med Forsvaret. Familien ble tvunget til å forlate eiendommen under krigen.

 

12.oktober, medlemsmøte ble holdt på Fanny kafe,  Asbjørg og Ragnhild stod for gjennomføringen.

 

14.november,.medlemsøte ble hold på Fanny kafe. Berit orienterte om: Førerkort for bil, med krav om legeattest, blir endret fra 70- til 75 år, fra 01.01.13.

Statsbudsjettet, orientering om dette var hovedtema i oktobernytt, fra Landsforeningen, som er sendt medlemmene. Det ble en diskusjon om tannhelse og refusjon. Berit klarlegger dette og orienterer på julesamlingen, på Grand Hotell.

 

05.desember, Julesamlingen på Grand Hotell.

23 medlemmer deltok på julesamlingen. Styret hørte ikke annet enn lovord for maten. Grand Hotell setter hvert år sammen en lunch meny for oss. Forretten henter vi selv, men hovedrett og dessert og kaffe blir vi servert. Været var snillere enn i 2011, det bidro til at ingen grudde for veien hjem.

 

Årsmøte blir avholdt tidligere i år, på grunn av endrede rutiner fra sentralt hold, vedtatt på Landsstyret, 15. aug 12.Endringen krever endringer av våre vedtekter på årsmøte d.å.

 

Informasjon: Kasserer: Ragnhild Arntzen følger opp den lokale postkassa. Mye av de endringene som er kommet i 2012 har med økonomi å gjøre og er i sammenheng med antall medlemmer.

Antall medlemmer pr. 31.12.2012 er 37.

 

Nettavisen ble overført fra Berit Olafsen til Per Michael Elshaug på medlemsmøte 14.11.12 Ansvarlig for Nettavisen sentralt: Hans Karsten Karlsen gjennomfører  endring i tilgangen til systemet, han sørger også for opplæring om nødvendig.

 

L andskonferansen på Gardermoen, 22.- 23. mai 2012. Ragnhild Arntzen var representant fra Larvik. Berit Olafsen deltok fra Landsstyret.

Som tidligere informert er det de nye rutinene på økonomisida som har preget året, også på Landskonferansen.

 

Tre representanter fra styret: Ragnhild Arntzen, Asbjørg Samuelsen og Runar Nordrum har gått gjennom landsmøtesakene og gitt tilbakemelding til Landsstyret innen svarfristen 01.12.12.

 

  

Larvik, 21.01. 2013.

 

 

 

 Per Michael Elshaug                                                  Ragnhild Arntzen

 

 Referent                                                                    kasserer