Årsprogram 2019

Årsprogram 2019

Datoer for medlemsmøter i Molde Telepensjonistforening i 2019

 

I første halvår av 2019 blir det medlemsmøter på disse datoene:
mandag 25. februar 2019
mandag 25. mars 2019
mandag 29. april 2019