Arne Henrik Nystad

Arne Henrik Nystad

Han kan fortsatt reparere radioer...

Navn: Arne Henrik Nystad
Stilling: Ingeniør og servicemann på maritimt teknisk utstyr
Overlærer ved Bodin vg skole, Radioskolen
Født: 28.1.1926
Pensjonist fra: 1996

Fra venstre Arnes onkel Eilif Jensen, søster Marit Nystad, Arne og søskenbarn Arnold Hansen fra Vensmoen. Barna sitter på en ameriansk trehjulsykkel, som var en gave fra Solveig Aanesen. Bildet er tatt ca 1934.

Barneår.
Arne ble født og vokste opp i gamle førkrigs-Bodø sammen med sin yngre søster Marit på adresse Prinsens gt.10.

Dette var bare noen meter sør for domkirken, men var likevel mot ”grensen til utmarka” og byens likkapell. Dette preget ungeflokken i området som fulgte godt med under begravelser. Han husker godt Vognmannen Wensell og Anna Benoni som leverte einer og Fridtjof Andersen sto for musikken. De fikk også besøke klokkeren i tårnet som hver kveld kl 20 ringte i klokkene som et signal på at ungene skulle komme seg hjem.
På vinteren ble Sandgata benyttet til ski- og akebakke. Polititjenestemennene Brenne og Bø ga ungene ofte reprimande, men med den lille trafikken den gangen var ikke faren så stor.

Skoletiden.
Som 7-åring begynte Arne på ”Lilleskola” som lå ved Snippen/Lasarettet. Klasseforstander var Frk. Smith. Skolegården ble delt i en jente og guttedel. Fra 3. klasse ble de overført til ”Storskola” som lå litt lenger vest. Der fortsatte undervisningen til 9. april 1940 da tyskerne erklærte Norge krig og sendte tyske tropper til landet.
Da skolen skulle fortsette på høsten 1940 ble det ordnet med klasserom i ”Sangerhallen” som lå på sletta foran Rensåsen. Senere ble det en omflakkende tilværelse. Det oppstod ofte gnisninger mellom elever/tyske soldater og i et tilfelle måtte elevene flytte ut og tok de store tunge pultene med seg. Det forekom også lærerstreik som utløste fridager. Avgangsåret på reallinjen ble holdt på loftet til Museet sammen med elever fra engelsklinja.

Krigstiden.
Familien ble i aprildagene 1940 først evakuert til Saltdalen, deretter til Valosen og da selve bombingen av Bodø tok til flyktet familien til Soløyvatnet hvor de ikke nådde frem til bestemmelsesstedet før bombingen var over. Arne husker dette som en skrekkens tid. Hytten de skulle bo i tilhørte Birger Hals og lå i Osan og var på 12 kvm. Der bodde 13 personer under krøbelige forhold i 14 dager. Senere flyktet familien til en hytte tilhørende Odine Jakobsen i Skivika.
Arne var da som nu en aktiv person som søkte ulike arbeidsoppdrag når anledningen bød seg. Blant annet som kaisjauer, gartneroppdrag og montasje-og feilretting hos Bodø Elverk.

Armbind fra tiden i Røde Kors Hjelpekorps øverst: utdelt kvelden 8.mai under kapitulasjonen midten: benyttet under øvelser nederst: benyttet under hele krigen

Røde Kors Hjelpekorps

Arne kom tidlig i kontakt med Røde Kors Hjelpekorps som hadde fremmøte i ”Barnas hus” hvor han blant annet fikk opplæring i førstehjelp. Det var en kunnskap han fikk god bruk for når gruppen ble utkalt for å assistere ved skipsbrudne og til skadde under angrep på byen.
I 1945 måtte hjelpekorpset ta imot flyktninger fra Finnmark som ble fordelt på sykehuset og avlusningsstasjon. Hjelpekorpset hadde egne overaller med Røde Kors-emblem som ga rettighet til å bevege seg i byen både tidlig og sent.
I 1942 deltok Arne sammen med 3 kamerater på en sykkeltur til Trondheim. Første punktering oppsto på Bertnes og første overnatting i telt på nordsiden av Saltfjellet. Der ble de anholdt av SS-soldater og avkrevd forklaring. Turen tok 8 dager og returen gikk med hurtigruten ”St. Svithun”.

Frigjøringen av Bodø
8.mai 1945 ble alle gruppene tilhørende Hjemmestyrkene i Bodø tilkalt til politiet i Sjøfartsbygningen. Det var forhandlinger med den tyske kommandanten om tyskerne kom til å legge ned våpnene. Situasjonen var spent. Etter at forhandlingene var ferdig ble det kjent at tyskerne hadde kapitulert i Norge. Det ble samtidig bestemt at politikorpset var avsatt og lagene i Heimefronten fikk i oppdrag å overta vaktholdet i Bodø. Vaktlag med 3 og 3 ble etablert og startet arbeidet umiddelbart. De fikk utdelt emblem med det norske flagg samt automatgevær. Samtidig gikk det også tyske patruljer som skulle holde orden på sine landsmenn. Natten forløp imidlertid rolig. Etterhvert som befolkningen ble oppmerksom på at det var norske hjemmefrontsoldater ble de meget godt mottatt og populære. Folk trodde nesten ikke det de så. Norske bevæpnede soldater etter 5 år okkupasjon!

Fangeleirene
På Langstranda var det internert 800 kvinner og menn som jobbet på ”Frostfileen” og som i hovedsak kom fra Ukraina.  Arne og hjemmefrontsoldatene overtok vaktholdet fra tyskerne fra midten av mai 1945. En spesiell hendelse Arne ble utpekt til å delta var uttransportering av en gruppe ”overløpere” fra leiren til Bodø kretsfengsel.
Etter ca 14 dager ble Arne sin gruppe under kommando av Håkon Evjenth, (Galtung Håvik var tolk) overført til Saltdalen/Saltfjellet hvor de medvirket til frigivelsen av russerfanger som hadde arbeidet på nordlandsbanen. Siste leir som ble frigitt var Pothusleiren hvor ca 800 mann ble frigitt og tilført mat og annen assistanse. For sin deltaking i hjemmestyrkene har Arne mottatt offisiell takkeskriv fra Kongen!

Etterkrigstiden.
I 1946 ble det militærtjeneste og teleteknisk utdanning på Lutvatn.
Så etter ankomst i Bodø fikk Arne jobb hos Karstein Harr radioservice som reparatør sammen med kollegaene John Hjartøy, Fygle, Kristian Pedersen og Rolf Harr.
Stadig nye systemer stilte krav til videreutdanning hvorpå Arne tok radioutdanning ved Stockholms Tekniska Institutt.

Egen bedrift.
Etter hvert fremkom ønsket om å starte egen forretning og i 1953 startet Arne, Fygle, Pedersen, John Hjartøy og Arthur Berg ”Ramek a/s”.  Rep av sendere, mottakere ekkolodd, asdic, radar og EKG-og andre medisinske apparater. En omfattende og utfordrende jobb som brakte Arne rundt på hele nordlandskysten.

Tiden som lærer
I 1964 ble Arne håndplukket som overlærer ved Bodø Radioskole, først i Sjøgata og senere på Mørkved, Bodin Videregående skole. Her ble Arne til han ble pensjonist som 70-åring. Her fikk han utfolde seg med sin praktiske og teoretiske bakgrunn. Arne passet godt i lærerjobben og fikk god kontakt med elevene. Ennå er det klasser/elever som har treff og etterlyser deltaking av sin avholdte lærer.

Pensjonisttilværelsen
Straks etter at Arne ble pensjonist ble Bodø radioskole lagt ned og noen av lærerne fikk hand om radiomateriell som de tok vare på og monterte på Bodø radio og kringkastingsmuseum på Løp. Her deltar Arne hver tirsdag sammen med andre radioentusiaster og tar vare på eldre teknisk materiell.

Fugletitteren og hobbyornitologen i sitt rette element (Rolvsøya i Karlsøyvær)

Fuglemannen
Fra tidlige barneår fattet Arne stor interesse for ornitologi. Det ble mange fugleturer i nære og mer fjerntliggende områder. Han var med og startet Bodø lokallag av NOF og var også formann der i 10 år. Han har deltatt i fugletelling, innsamling av fugledata og vakttjeneste for å hindre miljøkriminalitet for å nevne noe.

Planter og hagestell
Hjemme i Sneveien 63 har Arne en stor samling av trær og planter som han steller med stor interesse. I veksthuset finner vi rosentrær, klematis (flere sorter) og kristtorn og eføy.

Reiser
Arne har en sønn bosatt i Thailand, noe som har utløst mange reiser til Østen både på ferie og fugletitting.

Tirsdagene tilbringes ofte på Løp Kringkaster (her fra senderrommet)

Andre forhold
Som fast deltaker ved Bodø radio og kringkastingsmuseum på Løp fikk Arne sitt medlemskap hos Telepensjonistene i Bodø i 2012 hvor han trives godt. Arne er en sosial kar med en stor kontaktflate som han har regelmessig kontakt med. Han er godt oppdatert på hva som skjer i og utenfor landet vårt.  Også lesing er en av hans hobbyer og da særlig ”Illustrert vitenskap” som skriver om verdensrommet, big bang og lignende. Med sin utrolige gode hukommelse er han rene ”oppslagsverket” særlig fra tiden før bombingen av byen vår, men også i alle andre sammenhenger. Han fremstår som en energibunt som mange andre pensjonister kan misunne han.

15.07.2014/Akd

Bilder fra et allsidig og interessant virke (forstørres ved å klikke inne i bildet).