Årets verver hyllet på lederkonferanse 2024

Årets verver hyllet på lederkonferanse 2024

 

Det ble en nyttig, og fram for alt hyggelig samling, da lokale ledere og representanter fra det ganske land møttes til lederkonferanse på Hurdalsjøen Hotel 23. - 24. april. Inkludert eget styre kunne forbundsleder Tore Haugland ønske nærmere 30 deltakere velkommen.

 

 

 

 

 

 

Gjesteforeleser var leder i Telenor Pensjonskasse (TPK) Kjetil Korshavn. Tema var lover og retningslinjer i forbindelse med administrering, forvaltning og reguleringer av pensjon og fripoliser fra TPK. 

 

 

 

 

 

 

 

Forbundskasserer Finn-Egil Elster ga en oversikt over forbundets økonomiske situasjon som innledning til gruppeoppgaver. Deltakerne ble utfordret på tiltak for å redusere kostnader og øke inntekter. Landsstyret vil se nøye gjennom forslagene som gruppene kom fram til.

 

Gjensidig orientering om den daglige driften er viktig, og både landsstyret og lokalforeningene presenterte status og sine viktigste arbeidsoppgaver.

Den sosiale delen er alltid viktig på en konferanse. Småprat over pausekaffen, hyggelige samtaler i restauranten, et glass i baren, diskusjoner i små grupper fører ofte til gode tips fra den ene foreningen til den andre.

 

Å øke antall medlemmer er enhver forenings ønske, og kveldens høydepunkt ble presentasjon av årets superverver, Kjell Arne Skogdal i Tromsø lokalforening. Han deltok ikke på konferansen, men fikk behørig gratulasjon, takk for innsatsen og applaus via nettet.

I tillegg hadde Åse Juul Hansen (Kristiansund), Tore Rino Jensen (Sandefjord) og Jan Riddervold (Lillehammer/Gjøvik) gjort seg fortjent til hvert sitt gavekort etter å ha vervet tre medlemmer hver.


Mer stoff fra lederkonferansen kommer i juni-nummeret av Telepensjonisten.