Evert Bestorps jubileumsskrift om Osloforeningen

Evert Bestorps jubileumsskrift om Osloforeningen

Publisert av Einar Nymoen den 30.12.23. Oppdatert 08.01.24.

Boken var et jubileumsskrift for Telepensjonistenes forening Oslo for perioden 1957 til 1997, men omtaler også andre lokalforeninger og etableringen av Telepensjonistenes Landsforbund.  Den er derfor av interesse også utenfor Osloforeningen.

Boken er tilgjengelig som e-bok fra Nationalbiblioteket for norske IP-adresser.. Klikk her for å åpne boken.