Landsmøter i Telepensjonistenes Landsforbund

Landsmøter i Telepensjonistenes Landsforbund

Landsmøtene er det øverste organ i Telepensjonistenes Landsforbund og samles hvert annet år.  På landsmøtene behandles bl.a. årsrapportene for de to foregående årene.

Nedenfor er lenker til landsmøteprotokollene og årsrapportene for de senere årene. Tilsammen gir de et godt bilde av status de enkelte årene og utviklingen gjennom hele perioden siden 2012.

Telepensjonisten inneholder fyldige reportasjer fra landsmøtene. For å gjøre enklest mulig å finne dette er det også lagt inn lenker til de aktuelle numrene av Telepensjonisten.

Bildet er fra landsmøtet i 2015.