Lederkonferansen 2022

Lederkonferansen 2022

Dag 1

Hovedtema denne dagen var opprettelse av samarbeidsutvalg i kommunene. Pensjonistforbundet inviterer til å etablere slike utvalg, som fortrinnsvis skal ta opp og diskutere eldrepolitiske saker, og fungere som de eldres talerør inn mot kommunene. Hensikten er å bli mer slagkraftig i saker som angår eldre.

Bjørn Egeli, Pensjonistforbundet og leder for politiets pensjonistforbund, hadde innledning om temaet. Etter presentasjonen var det gruppearbeid. Presentasjonen av gruppearbeidet viste at deltakerne mente Pensjonistforbundet må ta ansvaret for å etablere slike samarbeidsutvalg og invitere SAKO med, men at de kan ha god påvirkningskraft som høringsinstans for eldrerådet i kommunene. (Klikk her for å lese mer om SAKO)

Bjørn Egeli, leder for politiets pensjonistforbund

Landsstyret presenterte deretter bakgrunnen og status for facebookgruppen for Telepensjonistenes Landsforbund. En del lokalforeningene har egne facebookgrupper, og erfaringene med facebookgruppen i Kristiansund ble presentert. Også status for nettsidene, StyreWeb, bladet Telepensjonisten ble gjennomgått og diskutert. Forbundskasserer Finn-Egil Elster orienterte om medlemsutvikling og økonomi.

Vi har gjennomført en vervekampanje som startet høsten 2021. Kampanjen ble avsluttet 25. april. Årets verver og vinner av vervekampanjen var Tore Karlsen fra Trondheim. Han fikk en iPad som takk for innsatsen.

Før middag var det underholdning ved Louis Jacoby.

 

Dag 2

Thorbjørn Busch fra sikkerhetsavdelingen i Telenor Norge, holdt et interessant foredrag om It-sikkerhet. Svindelforsøkene har omtrent eksplodert under koronapandemien og foregår nå via sms, e-post og sosiale medier.  Brosjyren «Bedrageri mot eldre» ble anbefalt. Du finner brosjyren ved å klikke her.

Dagen fortsatte med at forbundsleder Tore Haugland orienterte om regulering av pensjon. Han informerte om våre krav til Telenor Pensjonskasse, men vi må dessverre vente litt til på resultatet. Kravet til Telenor Pensjonskasse kan du se ved å klikke her.

Som en av foreningene i SAKO skal Telepensjonistenes landsforbund delta i årets trygdedrøftinger mellom departementet og pensjonistorganisasjonene.

Siste post på programmet var lokalforeningenes 5 minutter. Noen hovedpunkter fra innleggene er

Medlemstallene er jevnt over synkende. Det er ikke stor tilgang på potensielle medlemmer der Telenoravdelingene er lagt ned for mange år siden.

Mange har bra oppmøte på medlemsmøtene og på turer. Medlemmene setter stor pris på det sosiale og på gode foredrag.

En av foreningene har hatt ordfører på besøk flere ganger med bl.a. agenda «Hva kan vi forvente oss i alderdommen?».  Et bra tips å ta med.

Styreweb letter foreningenes arbeid. De flest bruker meldingsfunksjon, utsending av kontingent, innkalling til møter og referater. Mange benytter også regnskapsdelen. Noen bruker Styreweb som arkiv.

De fleste sa seg fornøyd med landsstyret og satte pris på innsatsen, spesielt jobbingen med pensjoner, hjelp og støtte med datasystemene.

Tilbakemeldingene vedrørende ledersamlingen var gode, både når det gjelder innhold, hotellet, maten og den sosiale biten.