Om utbetaling av pensjoner

 

(Oppdatert 17.01.23)

 

Lov om Foretakspensjon gir mulighet for at pensjon fra kollektive pensjonsordninger (ytelsespensjoner) og fripoliser kan omregnes (komprimeres) hvis den årlige utbetalingen er lav. Det vil si at hvis den årlige utbetalingen vil utgjøre mindre enn 30 % av G  (G = folketrygdens grunnbeløp, for tiden 111 477 kr) kan den omregnes og utbetales raskere slik at årlig utbetaling blir ca 30 % av G, men da blir ikke utbetalingene livsvarig.

 

Tilsvarende kan avtales at årlig utbetaling blir ca 50 % av G. Hvert tilfelle må beregnes særskilt for å se hva årlig beløp blir og hvor lenge pensjonen da kan utbetales.

 

Loven åpner kun for mulighet til omregning før utbetalingene har startet, dvs. pensjon og fripoliser som er under utbetaling blir beholdt som de er i dag. (Klikk her for å se forskriften.)

 

Telenor Pensjonskasse sier i en kommentar til oss:

 

«I utgangspunktet skal alle pensjoner fra TPK utbetales så lenge medlemmet lever. Men hvis årlig alderspensjon utgjør mindre enn 30 % av G eller 50 % av G kan alderspensjonen omregnes slik at årlig beløp blir hhv ca 30 % av G eller ca 50 % av G. Utbetalingstiden vil da bli kortere. Det er ingen pensjonister i TPK som tvinges over til en kortere utbetalingsperiode hvis de ikke ønsker det. Vi simulerer naturlig nok alternativene for pensjonisten, som da tar valget og bekrefter det tilbake til oss.»