Pensjonistforbundets helsekonferanse 2023

Pensjonistforbundets helsekonferanse 2023

Regjeringens nye eldrereform, «Bo trygt hjemme», var tema på helsekonferansen som ble arrangert av Pensjonistforbundets sentrale helseutvalg den 19. september.

Telepensjonistene var representert på konferansen med forbundskasserer Finn-Egil Elster.

Du kan se opptak fra konferansen ved å klikke her.