Regulering av pensjonene fra Telenor Pensjonskasse

Regulering av pensjonene fra Telenor Pensjonskasse

Telenor Pensjonskasse har lagt ut følgende informasjon om pensjonsregulering for 2024 på sin nettside Telenorpensjon.no:

"Ved behandling av årsresultatet for 2023 besluttet styret i Telenor Pensjonskasse å disponere deler av årsresultatet tilsvarende en pensjonsregulering på 5,54 %. Pensjonsreguleringen innebærer full opprettholdelse av pensjonistenes kjøpekraft.

Pensjonsreguleringen gjelder fra 1. mai 2024, og det oppregulerte beløp utbetales 16. mai 2024.

Reguleringen gjelder for deg som var pensjonist pr 31.desember 2023, eller som er etterlatt etter en som var pensjonist pr denne dato. Første mulige regulering er pr 1. mai året etter at man har blitt pensjonist.

Fripoliser
Pensjonsreguleringen gjelder ikke de som har pensjon etter fripolise. Kontoutskriften, som viser økning i pensjon fra 1. januar 2023, vil lastes opp i Medlemsportalen innen utløpet av mai 2024. Nye pensjonsbeløp og etterbetaling vil komme i juni 2024.

De som mottar pensjon kun fra Statens Pensjonskasse vil få informasjon om regulering fra Nav."