Telepensjonistenes forening Oslo legges ned

Telepensjonistenes forening Oslo legges ned

Telepensjonistenes forening Oslo vedtok på et ekstraordinært årsmøte 30. januar 2024 at foreningen legges ned. Årsaken er at det ikke er mulig å finne kandidater lenger som er villig til å påta seg verv.

Forslaget ble fremsatt og behandlet etter lokale vedtekter § 9.

Avstemmingen var enstemmig og formell nedleggelse vil være 1. mars 2024.

Kapitalbeholdning følger medlemmene over i ny forening evt. til forbundet sentralt slik det kommer frem av vedtektene.

De medlemmene som ønsker å fortsette som medlemmer av Telepensjonistenes Landsforbund overføres Fornebuforeningen. De som ikke ønsker overføring, eventuelt ønsker å bli overført til annen lokalforening, gi må beskjed innen utgangen av februar 2024.

Osloforeningen ble stiftet i 1957 og er den eldste lokalforeningen for pensjonister i Televerket/Telenor, pr. 01.01.2024 var det 132 medlemmer.

Landsstyret gir honnør til Osloforeningen for den innsats foreningen har gjort for etableringen av Telepensjonistenes Landsforbund og beklager at foreningen ikke fant grunnlag for å fortsette.