Telepensjonistens Landsforbund møter regjeringen

Telepensjonistens Landsforbund møter regjeringen

Jan Davidsen i Pensjonistforbundet presenterte kravene som er stilt fra Pensjonistforbundet og SAKO til statsbudsjettet for 2025. Kravene ble sendt statsråd Tonje Brenne i Arbeids- og inkluderingsdepartementet 14. november 2023. Klikk her for å lese brevet til statsråden.

På møtet deltok fra regjeringen i tillegg til statsråden, to statssekretærer, en fra kommunaldepartementet og en fra helse- og omsorgsdepartementet.

Brenna svarte spesielt at samordningsfellen var vanskelig å rette på for de som allerede har tatt ut pensjonen, men at det vil være mulig å lage bedre ordninger fremover. Det er viktig å passe på ikke å lage nye feller når nye pensjonsreformer skal gjennomføres. Hun ville også se nærmere på etterlattepensjonen, og da spesielt på barnepensjonen.

Statssekretærene kommenterte behovet for å styrke kommuneøkonomien, opplæring av eldrerådene og ny stortingsmelding om boligpolitikk som kommer over nyttår. Behovet for flere ansatte innen helse og omsorg, tannhelse, bedre informasjon til de eldre om hva de har rett på ble også kommentert.

Det ble på møtet informert om at tilskuddet til digitalt utenforskap vil videreføres.

For mer informasjon om SAKO, se vedlegg under.