Innkalling til Årsmøte 2018

Lofoten Telepensjonistforening innkaller til årsmøte tirsdag 13. februar 2018 kl. 1200 på Lofoten Turistsenter, Alstad

Lofoten Telepensjonistforening

ÅRSMØTE 2018

Det innkalles med dette til årsmøte i foreningen

Sted: Lofoten Turistsenter, Alstad
Tid: Tirsdag 13. februar 2018 kl. 12:00

Saksliste:

 Behandling av vanlige årsmøtesaker i henhold til vedtektene
 Årsberetning og regnskap blir fremlagt på møtet

Eventuelle forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, herunder forslag til nye
styremedlemmer, må være styret i hende senest 6. februar 2018

Påmelding til

Guttorm Bardo tlf. 760 71274/ 48188044 eller
Bjørg Reppe tlf. 97782603

Etter møtet blir det loddsalg og matservering som vanlig.

Vel møtt