Lofoten Telepensjonistforening – Årsmøte 2019

Innkalling til årsmøte - Lofoten Turistsenter, Alstad 12.februar 2019

Lofoten Telepensjonistforening

ÅRSMØTE 2019 – INNKALLING

Det innkalles med dette til årsmøte i foreningen
Sted: Lofoten Turistsenter, Alstad
Tid : Tirsdag 12. februar 2019 kl. 12:00

Saksliste:
 Behandling av vanlige årsmøtesaker i henhold til vedtektene
 Årsberetning og regnskap blir fremlagt på møtet

Eventuelle forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, herunder forslag til nye tillitsvalgte,
må være styret i hende senest 5. februar 2019.

Påmelding innen 5. februar 2019 til
Guttorm Bardo tlf. 48188044 eller
Bjørg Reppe tlf. 97782603

Etter møtet blir det loddsalg og matservering.

Vel møtt


For innbetaling av kontingent: Kontonummer 0530.53.79656