Medlemsmøte 25 februar

Tor Eggen og Bjørn Wahlset

Tilstede fra styret: Marie, Gisela, Jan, Kari, Gerd, Ingrid, Fridtjof,

Det var 46 betalende medlemmer til stede.

Velkommen.

Marie ønsket velkommen til februarmøte. Hun opplyste at giroer for innbetaling av kontingent for 2015 blir levert ut til de som er til stede på møtet, for å spare portoutgifter; de øvrige blir sendt ut i posten etter møtet.

Hun ønsket så velkommen til dagens underholdere, Bjørn Wahlset og Tor Eggen, og overlot senen til dem.

Underholdning – “Prøysen i ord og toner.

De presenterte seg og fortalte at de i forbindelse med Alf Prøysens 100-årsjubileun i 2014 hadde utarbeidet et opplegg hvor de ville gi et bilde av Prøysen og miljøet han vokste opp i.

Det var Tor som ivaretok den verbale delen, mens Bjørn underholdt med sang og musikk.

Alf Prøysen vokste opp på en husmannsplass på Ringsaker. Han måtte tidlig ut i fysisk arbeid, men det var ikke noe for han som likte best å dikte, synge viser og tegne. Det var dårlig råd den gangen og noe skolegang var lite aktuelt, men han fikk ett halvt år på folkehøyskole og der ble hans talent oppdaget.

Tor ba forsamlingen følge godt med på tekstene å merke seg innholdet i sangene som ofte hadde en underliggende mening.

Bjørn framførte flere kjente og kjære viser som: “Du skal få en dag i mårrå”, Så seiler vi på Mjøsa” Lillebrors vise, og mange flere.

Som avslutning på underholdningen sang Bjørn to viser som var diktet av vårt medlem Fridtjof i forbindelse med en ishoky-cup i 1991. Det var en morsom avslutning som alle satte pris på.

Forsamlingen koste seg, Tor og Bjørn fikk stor applaus og Marie takket dem for hyggelig underholdning.

Kaffepause m/åresalg.

Arrangementskomiteen serverte kaffe, rundstykker og wienerbrød. Etterpå var det åresalg.

Diverse Informasjoner

Marie informerte om at hun har trukket seg fra styret i PFO.

Hun minnet videre om fristene for påmelding til vårens og sommerens turer.

Trekning.

Kjellrun og Anny ledet trekningen og Inger og Kari delte ut gevinstene etter hvert. Det var mange fine gevinster og mange glade vinnere.

Loddsalget innbrakte 3670 kr. Styret takker alle loddkjøperne!

Marie takket alle som hadde møtt opp og ønsket alle vel hjem.

Trondheim 27.02.2015

Kari Bugten

sekr.