Medlemsmøte onsdag 13 mars

Medlemsmøte onsdag 13 mars

Første møtet 2013 for det nye styret! Fra venstre Per Michael, Asbjørg, Else, Berit og Ragnhild.

TELEPENSJONISTEN LARVIK

Medlemsmøte 13. mars 2013

Kafe Fanny

15 medlemmer til stede.

Møtet ble ledet av Berit Olafsen.

Orientering:  Telepensjonistenes økonomi – statsstøtte.

Tilbakebetaling av merverdiavgift – vår forening har fått tilbake 524 kr.

Dagens tema:  Telehistorie.

Filmframvisning v/ Per M. Elshaug.

Denne filmen vil bli delt opp i tre bolker, og vi kan glede oss til å se den videre utviklingen på neste møte.

Dette var spennende og interessant, og de frammøtte nikket gjenkjennende underveis.

Vi har vært med på en utrolig teknisk utvikling!

 

Neste møte: 10. april kl. 11 på kafe Fanny.

Vi får en orientering om Frivilligsentralen som holder til på Munken.

Filmen fortsetter!

 

Ref.: AHS