Medlemsmøte onsdag 26. august 2015

På det første medlemsmøte etter sommerferien var det 15 medlemmer til stedet

Leder Henning Torsby ønsker alle velkommen. Han orienterte om følgende:

• Sammensetning av det nye Landsstyre

• Enkelte saker fra Landsmøte

• Handlingsplanen for 2015 – 2017

• Hjemmeside får ny web-løsning og planlagt idriftsatt 5. oktober.

• Det var noen få nye alderspensjonister innenfor vårt området

• Anni Milward vil ha ansvar for medlemsregisteret inntil videre

• Kjell Engen vil være web-ansvarlig

• Vi hadde mottatt brev fra Drammen kommune og Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner sammen med mange andre organisasjoner. Hensikten er at se om det fremdeles er personer som har gjort en fortjenestefull innsats under andre verdenskrig. En tenker spesielt på mer anonyme personer og hverdagshelter som det tidligere ikke har vært fokus på.

Vi spiste karbonadesmørbrød og hadde kaffe og kaker deretter.

Tradisjonen tro avsluttet vi møte med loddsalg og etterfølgende trekning og her ble det mange fornøyde vinnere.

IMG_5187_Medlemsmte_260815_Trekning

Leder minnet om neste møte, onsdag 28. oktober, hvor det blir orientering om Villa Fredrikke.

Leder takket for fremmøte og ønsket alle vel hjem.